Funderar du på att gå med i ett fackförbund? Se hit!

Du som funderar på att gå med i ett fackförbund men inte har full koll på vad det innebär rent praktiskt eller hur man gör har kommit helt rätt. Idag är en majoritet av alla yrkesaktiva svenskar medlem i något fackförbund, och när man känner till fördelarna med ett medlemskap är det inte så svårt att förstå varför. Ett fackförbund består av flera olika fackföreningar inom samma yrkesområde som gått ihop för att förhindra att företagen utnyttjar de anställda och för att hävda sina villkor på arbetsmarknaden. Ju fler medlemmar facket har, desto starkare blir deras position och därmed också deras möjligheter att påverka olika saker.

Att gå med i facket är oftast väldigt enkelt och sker snabbt och smidigt via nätet. Efter det blir du kontaktad med mer information och ett avtal, antingen genom telefon eller med posten hem till dig. Vilket fackförbund man ska gå med i finns inget rakt svar på utan beror helt på vilken bransch du arbetar inom. Ett tips för att välja rätt är att höra dig för med folk på din arbetsplats eller andra inom ditt yrkesområde vilket fackförbund de är anslutna till, eller söka mer information på nätet som till exempel på fackförbund.nu.

En av fackets främsta uppgifter är att förhandla fram kollektivavtal som sedan gäller för alla anställda, inte bara de fackligt anslutna. Kollektivavtalet berör viktiga saker såsom löneutveckling, arbetstid, semester och arbetsvillkor. Om en tvist skulle uppstå mellan dig och din arbetsgivare är ett medlemskap i fackförbundet ovärderligt eftersom du då kan få den uppbackning och det stöd du behöver för att få rätt gentemot företaget – att istället stå som ensam arbetstagare gör att man lätt hamnar i underläge. Förhoppningsvis händer det inte, men om en situation skulle uppstå är det mycket tryggt och tacksamt att ha sitt fackförbund i ryggen.